Sprawozdania

Icon

Sekretariat Generalny ds. Formacji [SGF] 809.38 KB 12 downloads

Fr. Louis PANTHIRUVELIL
Icon

Sekretariat Generalny ds. Animacji Misyjnej [SGAM] 334.48 KB 18 downloads

Fr. Jaro­sław WYSOCZAŃSKI …
Icon

Postulator generalny 686.47 KB 15 downloads

Fr. Damian-Ghe­or­ghe PĂTRAŞCU …
Icon

Postulator generalny — synteza 296.43 KB 5 downloads

Fr. Damian-Ghe­or­ghe PĂTRAŞCU …
Icon

Delegat generalny ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia [GPIC] 376.75 KB 6 downloads

Fr. Joseph BLAY
Icon

Delegat generalny ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego [EDI] 357.54 KB 5 downloads

Fr. Silve­stru BEJAN
Icon

Delegat generalny ds. II Zakonu i Instytutów Afiliowanych 662.35 KB 8 downloads

Fr. Ger­ma­no TOGNETTI
Icon

Asystent generalny ds. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich [OFS] 479.48 KB 6 downloads

Fr. Alfred PARAMBAKATHU
Icon

Delegat Asystenta Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej [MI] 499.54 KB 5 downloads

Fr. Raf­fa­ele DI MURO
Icon

Komitet Wykonawczy ds. Rewizji Konstytucji [CERC] 592.01 KB 6 downloads