Uczestnicy

Ministrowie generalni i Definitorium generalne

TASCA Fra MarcoTASCA Fr. Mar­co Mini­ster generalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

GIERMEK Fra JoachimGIERMEK Fr. Joachim ex-Mini­­ster generalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

NOREL Fra JerzyNOREL Fr. Jerzy Wika­riusz generalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

MARCOLI Fra VincenzoMARCOLI Fr. Vin­cen­zo Asy­stent gene­ral­ny, Sekre­tarz generalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

AGESTA CUEVAS Fra Joaquín Ánge.AGESTA CUEVAS Fr. Joaqu­ín Ángel Asy­stent gene­ral­ny FIMP
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

BAEK Fra Benedetto (Seungjae)BAEK Fr. Bene­det­to (Seun­gjae) Asy­stent gene­ral­ny FAMC
PROWINCJA ŚW. MAKYSMILIANA M. KOLBEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ

CIUPIŃSKI Fra Jacek.CIUPIŃSKI Fr. Jacek Asy­stent gene­ral­ny FEMO
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

HONTIĆ Fra MiljenkoHONTIĆ Fr. Mil­jen­ko Asy­stent gene­ral­ny CEF
PROWINCJA ŚW. HIERONIMA W CHORWACJI

ŚWIĄTKOWSKI Fra TadeuszŚWIĄTKOWSKI Fr. Tade­usz Asy­stent gene­ral­ny AFCOF
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W KENII
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk)

TROVARELLI Fra Carlos AlbertoTROVARELLI Fr. Car­los Alber­to Asy­stent gene­ral­ny FALC
PROWINCJARIOPLATENSE” ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W ARGENTYNIE I URUGWAJU

WINKLER Fra Jude MartinWINKLER Fr. Jude Mar­tin Asy­stent gene­ral­ny CFF
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

Ministrowie prowincjalni

ABEGG V.ABEGG Fr. Vic­tor Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNUUSA

ANTONINO Fra CosimoANTONINO Fr. Cosi­mo Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA NASZEGO SERAFICKIEGO OJCA ŚW. FRANCISZKA WE WŁOSZECH (NEAPOL))

BLAŽEVIĆ Fra JosipBLAŽEVIĆ Fr. Josip Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. HIERONIMA W CHORWACJI

BUONAMANO Fra FrancoBUONAMANO Fr. Fran­co Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

CASTRO MARTÍNEZ Fra MarioCASTRO MARTÍNEZ Fr. Mario Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA NASZEJ PANI Z GUADALUPE W MEKSYKU

CHIMFWEMBE Fra Richard FrancisCHIMFWEMBE Fr. Richard Fran­cis Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH W ZAMBII

CUCCARO Fra Aldo AndréCUCCARO Fr. Aldo André Mini­ster prowincjalny
PROWINCJARIOPLATENSE” ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W ARGENTYNIE I URUGWAJU

DE OLIVEIRA Fra Aloisio AntonioDE OLIVEIRA Fr. Alo­isio Anto­nio Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA W BRAZYLII

GIANNELLI Fra Vincenzo MariaGIANNELLI Fr. Vin­cen­zo Maria Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH MIKOŁAJA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (APULIA)

GOŁĄB Fra MarianGOŁĄB Fr. Marian Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

GRYŃ Fra StanisławGRYŃ Fr. Sta­ni­sław Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH CRYRYLA I METODEGO W REPUBLICE CZESKIEJ

GUZMÁN LUDEÑA Fra Ángel MarianoGUZMÁN LUDEÑA Fr. Ángel Maria­no Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

HELLMANN Fra WayneHELLMANN Fr. Way­ne Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA MB POCIESZYCIELKI STRAPIONYCHUSA

JEONG Fra Marco Jin-CholJEONG Fr. Mar­co Jin-Chol Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ

LA BARBERA Fra GaspareLA BARBERA Fr. Gaspa­re Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH AGATY I ŁUCJI WE WŁOSZECH (SYCYLIA)

MACIEJOWSKI Fra JanMACIEJOWSKI Fr. Jan Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

McCURRY Fra JamesMcCUR­RY Fr. James Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

PAYYAPPILLY Fra LeoPAYYAPPILLY Fr. Leo Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W INDIACH

PETRIŞOR Fra TeofilPETRIŞOR Fr. Teo­fil Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

PYZIO Fra WiesławPYZIO Fr. Wie­sław Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

RAPACCHIALE Fra FrancoRAPACCHIALE Fr. Fran­co Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

SALMIČ Fra IgorSALMIČ Fr. Igor Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA W SŁOWENII

SAMMUT Fra Colin CharlesSAMMUT Fr. Colin Char­les Wika­riusz prowincjalny
PROWINCJA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA NA MALCIE

SEITHER Fra BernhardinSEITHER Fr. Bern­har­din Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. ELŻBIETY W NIEMCZECH

TAKEUCHI Fra Serafino AkihikoTAKEUCHI Fr. Sera­fi­no Aki­hi­ko Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W JAPONII

VERONEZ MARIN Fra Marcelo JoséVERONEZ MARIN Fr. Mar­ce­lo José Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W BRAZYLII

VOLTAN Fra GiovanniVOLTAN Fr. Gio­van­ni Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

ZIELKE Fra MichaelZIELKE Fr. Micha­el Mini­ster prowincjalny
PROWINCJA ŚW. BONAWENTURYUSA

Kustosze

Kusto­sze generalni:

GAMBETTI Fra MauroGAMBETTI Fr. Mau­ro Kustosz gene­ral­ny
KUSTODIA GENERALNA ŚWIĘTEGO KLASZTORU ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU WE WŁOSZECH (ASYŻ)

HARASIMOWICZ Fra DariuszHARASIMOWICZ Fr. Dariusz Kustosz gene­ral­ny
KUSTODIA GENERALNA SERAFICKIEGO NASZEGO OJCA ŚW. FRANCISZKAROSJI

 

Kusto­sze prowincjalni:

AUCLAIR Fra Jean-François MarieAUCLAIR Fr. Jean-Fra­­nço­­is Marie Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. BONAWENTURY WE FRANCJI I BELGII
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Północne)

AVENDAÑO MONSALVE Fra José LuisAVENDAÑO MONSALVE Fr. José Luis Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NASZEJ PANI Z COROMOTO W WENEZUELI
Pro­win­cji świę­tych Miko­ła­ja i Ange­lo we Wło­szech (Apu­lia
)

BŁASZAK Fra JózefBŁASZAK Fr. Józef Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W KANADZIE
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk
)

BROCCA Fra DanielBROCCA Fr. Daniel Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. LEOPOLDA I ŚW. MIKOŁAJA Z FLÜE W AUSTRII I SZWAJCARII
Pro­win­cji św. Elż­bie­ty w Niemczech

BUDĂU Fra CiprianBUDĂU Fr. Ciprian Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA BŁ. AGNELLO Z PIZY W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Aniel­skiej w USA

BULAI Fra AntonBULAI Fr. Anton Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA WSCHODU I ZIEMI ŚWIĘTEJ
Pro­win­cji św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w Rumunii

CASTRO FARAH Fra José AndrésCASTRO FARAH Fr. José Andrés Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA W KOLUMBII
Pro­win­cji Naszej Pani z Mont­ser­rat w Hiszpanii

CATALÁN  MELGAR Fra Carlos AntonioCATALÁN  MELGAR Fr. Car­los Anto­nio Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA W BOLIWII
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)

DA SILVA Fra Ronaldo GomesDA SILVA Fr. Ronal­do Gomes Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W BRAZYLII
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Aniel­skiej w USA

DOBLES ULLOLA Fra Jorge ArturoDOBLES ULLOLA Fr. Jor­ge ARTURO Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA MATKI MIŁOSIERDZIA W AMERYCE CENTRALNEJ
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Pocie­szy­ciel­ki Stra­pio­nych w USA

KUTIERO Fra Anthony BezoKUTIERO Fr. Antho­ny Bezo Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. ANTONIEGO W GHANIE
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne
)

LESŇÁK Fra TomášLESŇÁK Fr. Tomaš Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP NA SŁOWACJI
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)

MAFRA DOS SANTOS Fra ClevisMAFRA DOS SANTOS Fr. Cle­vis Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. BONAWENTURY W BRAZYLII
Pro­win­cji Wło­skiej św. Fran­cisz­ka z Asy­żu (Wło­chy Środ­ko­we
)

MATEO Fra Francis VictorMATEO Fr. Fran­cis Vic­tor Kustosz pro­win­cjal­ny
CUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA I BŁ. BONAWENTURY Z POTENZA NA FILIPINACH
Pro­win­cji Nasze­go Sera­fic­kie­go Ojca św. Fran­cisz­ka we Wło­szech (Neapol)

SEMBIRING Fra Maximilianus KalefSEMBIRING Fr. Maxi­mi­lia­nus Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W INDONEZJI
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne
)

SZULC Fra KazimierzSZULC Fr. Kazi­mierz Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W KENII
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk
)

SZYMBORSKI Fra DariuszSZYMBORSKI Fr. Dariusz Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W TANZANII
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce (War­sza­wa
)

TASSONE Fra GiorgioTASSONE Fr. Gior­gio Wika­riusz kustodialny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚWIĘTYCH DANIELA I TOWARZYSZY MĘCZENNIKÓW WE WŁOSZECH (KALABRIA)
Pro­win­cji Nasze­go Sera­fic­kie­go Ojca św. Fran­cisz­ka we Wło­szech (Neapol
)

Delegaci

ABBASS Fra JobeABBASS Fr. Jobe Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

AFRENTOAE Fra MihaiAFRENTOAE Fr. Mihai Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

BARTOS Fra MirosławBARTOS Fr. Miro­sław Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

BOCCI Fra PaoloBOCCI Fr. Paolo Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

BORDIN Fra FabrizioBORDIN Fr. Fabri­zio Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

BRIDIO Fra MaurizioBRIDIO Fr. Mau­ri­zio Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

DYBKA Fra PawełDYBKA Fr. Paweł Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

KALINOWSKI Fra AdamKALINOWSKI Fr. Adam Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

KAYULA Fra Timothy MpalukaKAYULA Fr. Timo­thy Mpa­lu­ka Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH W ZAMBII

KOPEĆ Fra ZbigniewKOPEĆ Fr. Zbi­gniew Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

KRĘT Fra TomaszKRĘT Fr. Tomasz Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

KULBICKI Fra TimothyKULBICKI Fr. Timo­thy Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

LEŻOHUPSKI Fra RobertLEŻOHUPSKI Fr. Robert Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

MALINOWSKI Fra KazimierzMALINOWSKI Fr. Kazi­mierz Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

MAZUREK Fra DariuszMAZUREK Fr. Dariusz Dele­gat prowincjalny
DELEGATURAPERU
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków)

MISARIU Fra IulianMISARIU Fr. Iulian Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

OLSZEWSKI Fra JanOLSZEWSKI Fr. Jan Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

PANIZZOLO Fra FrancescoPANIZZOLO Fr. Fran­ce­sco Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

PĂTRAŞCU Fra Damian-GheorghePĂTRAŞCU Fr. Damian-Ghe­­o­r­ghe Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

RAVAIOLI Fra FrancescoRAVAIOLI Fr. Fran­ce­sco Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

STROJECKI Fra StanisławSTROJECKI Fr. Sta­ni­sław Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

SZYMCZAK Fra TomaszSZYMCZAK Fr. Tomasz Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

TANUCCI Fra AlbinoTANUCCI Fr. Albi­no Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

VĂTĂMĂNELU Fra MariusVĂTĂMĂNELU Fr. Marius Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

ZACHARIASZ Fra JarosławZACHARIASZ Fr. Jaro­sław Dele­gat prowincjalny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

Bracia nie-kapłani

CHOI Fra Alexander (Young Seon)CHOI Fr. Ale­xan­der Young Seon Dele­gat FAMC
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ

HORVAT Fra RobertHORVAT Fr. Robert Dele­gat CEF
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA W SŁOWENII

KOZIELSKI Fra RobertKOZIELSKI Fr. Robert Dele­gat FEMO
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBE W POLSCE (GDAŃSK)

MARDESIC Fra JackMARDESIC Fr. Jack Dele­gat FIMP
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. BONAWENTURY WE FRANCJI I BELGII

NTUMBILA Fra Joseph BwalyaNTUMBILA Fr. Joseph Bwa­lya Dele­gat AFCOF
PROWINCJA ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH W ZAMBII

PEREIRA XAVIER Fra RogérioPEREIRA XAVIER Fr. Rogério Dele­gat FALC
PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA W BRAZYLII

SCHENK Fra Joseph StuartSCHENK Fr. Joseph Stu­art Dele­gat CFF
PROWINCJA ŚW. BONAWENTURYUSA

BLOWEY Fra David FrancisBLOWEY Fr. David Fran­cis Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA w AUSTRALII
Pro­win­cji św. Bona­wen­tu­ry w USA

DI PAOLO Fra MaurizioDI PAOLO Fr. Mau­ri­zio Pro­ku­ra­tor generalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANGELO WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

KAWA Fra StanisławKAWA Fr. Sta­ni­sław Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA NA UKRAINIE
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków)

MOONS Fra Mathias JohannesMOONS Fr. Mathias Johan­nes Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA W HOLANDII
Pro­win­cji św. Elż­bie­ty w Niemczech

PAGA Fra MichałPAGA Fr. Michał Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA W EKWADORZE
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be w Pol­sce (Gdańsk)

PANTHIRUVELIL Fra LouisPANTHIRUVELIL Fr. Louis Sekre­tarz gene­ral­ny SGF
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W INDIACH

PASTORELLI Fra TullioPASTORELLI Fr. Tul­lio Dele­gat prowincjalny
DELEGATURACHILE
Pro­win­cji wło­skiej św. Anto­nie­go (Wło­chy Północne)

PAZHETSKI Fra AntoniPAZHETSKI Fr. Anto­ni Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA NA BIAŁORUSI
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce (War­sza­wa)

ROBAK Fra KrzysztofROBAK Fr. Krzysz­tof Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA W NIEMCZECH
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be w Pol­sce (Gdańsk)

ROSA Fra NicolaROSA Fr. Nico­la Eko­nom generalny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH MIKOŁAJA I ANGELO WE WŁOSZECH (APULIA)

SALOMON Fra AdamSALOMON Fr. Adam Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA W NIEMCZECH
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce (War­sza­wa)

ŚLIWIŃSKI Fra StanisławŚLIWIŃSKI Fr. Sta­ni­sław Dele­gat prowincjalny
DELEGATURA W NIEMCZECH
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków)

WYSOCZAŃSKI Fra JarosławWYSOCZAŃSKI Fr. Jaro­sław Sekre­tarz gene­ral­ny SGAM
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

SZYMCZAK Fra TomaszSZYMCZAK Fr. Tomasz Sekre­tarz gene­ral­ny Kapituły
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

KULBICKI Fra TimothyKULBICKI Fr. Timo­thy Vice-sekre­tarz gene­ral­ny Kapituły
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

MORA MESÉN Fra Víctor ManuelMORA MESÉN Fr. Víc­tor Manu­el Vice-sekre­tarz gene­ral­ny Kapituły
KUSTODIA PROWINCJALNA MATKI MIŁOSIERDZIA W AMERYCE CENTRALNEJ
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Pocie­szy­ciel­ki Stra­pio­nych w USA

PANTHIRUVELIL Fra LouisPANTHIRUVELIL Fr. Louis Vice-sekre­tarz gene­ral­ny Kapituły
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W INDIACH

RIMOLI Fra EmanueleRIMOLI Fr. Ema­nu­ele Sekre­tarz Notariusz
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚWIĘTYCH DANIELA I TOWARZYSZY MĘCZENNIKÓW WE WŁOSZECH (KALABRIA)
Pro­win­cji Nasze­go Sera­fic­kie­go Ojca św. Fran­cisz­ka we Wło­szech (Neapol
)

BEJAN Fra SilvestroBEJAN Fr. Silve­stro Vice-sekre­tarz Notariusz
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

KULIG Fra WojciechKULIG Fr. Woj­ciech Vice-sekre­tarz Notariusz
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

Odpowiedzialni

BECCHIMANZI Fra GennaroBECCHIMANZI Fr. Gen­na­ro współ­pra­cow­nik ds. litur­gii i śpiewu
PROWINCJA SERAFICKIEGO OJCA ŚW. FRANCISZKA WE WŁOSZECH (NEAPOL)

DI PAOLO Fra MaurizioDI PAOLO Fr. Mau­ri­zio współ­pra­cow­nik ds. liturgii
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

ERCOLI Fra AurelioERCOLI Fr. Aure­lio współ­pra­cow­nik Sekretariatu
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

REDONDO Fra ValentínREDONDO Fr. Valen­tín współ­pra­cow­nik ds. ani­ma­cji braterskiej
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

WRÓBEL Fra RyszardWRÓBEL Fr. Ryszard Biu­ro ds. komunikacji
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

WYSOCZAŃSKI Fra JarosławWYSOCZAŃSKI Fr. Jaro­sław współ­pra­cow­nik ds. ani­ma­cji braterskiej
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

Moderatorzy

BRIDIO Fra MaurizioBRIDIO Fr. Maurizio
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

MACIEJOWSKI Fra JanMACIEJOWSKI Fr. Jan
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

SAMMUT Fra Colin CharlesSAMMUT Fr. Colin Charles
PROWINCJA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA NA MALCIE

Konsylium prawników

DI PAOLO Fra MaurizioDI PAOLO Fr. Maurizio
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

KOPEĆ Fra ZbigniewKOPEĆ Fr. Zbigniew
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

LEŻOHUPSKI Fra RobertLEŻOHUPSKI Fr. Robert
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

PANIZZOLO Fra FrancescoPANIZZOLO Fr. Francesco
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

REDONDO FUENTES Fra ValentínREDONDO FUENTES Fr. Valentín
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

SINGARIMBUN Fra GabrielSINGARIMBUN Fr. Gabriel
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W INDONEZJI
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Północne)

Tłumacze

ERCOLI Fra AurelioERCOLI Fr. Aure­lio (ITA)
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

FOLGER Fra MarkFOLGER Fr. Mark (ITA-ENG)
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNUUSA

GAJDA Fra SławomirGAJDA Fr. Sła­wo­mir (ITA-POL)
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

PALACIOS VÁZQUEZ Fra AlejandroPALACIOS VÁZQUEZ Fr. Ale­jan­dro (ESP-ITA)
PROWINCJA NASZEJ PANI Z GUADALUPE W MEKSYKU

Tłumacze symultaniczni

ADÁNEZ SILVÁN Fra Juan AntonioADÁNEZ SILVÁN Fr. Juan Anto­nio (ITA-ESP)
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

BLAY Fra Joseph KwameBLAY Fr. Joseph Kwa­me (ENG-ITA)
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W GHANIE
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne
)

BRZOZOWSKI Fra TadeuszBRZOZOWSKI Fr. Tade­usz (POL-ENG)
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W KENII
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk)

FORMOSA Fra JosephFORMOSA Fr. Joseph (ITA-ENG)
PROWINCJA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA NA MALCIE

KOOTEN Fra Michiel vanKOOTEN Fr. Michiel van (NED-ITA-NED)
PROWINCJA ŚW. ELŻBIETY W NIEMCZECH

MORA ALVIAREZ Fra Pedro JavierMORA ALVIAREZ Fr. Pedro Javier (ESP-ITA)
KUSTODIA PROWINCJALNA NMP Z COROMOTO W WENEZUELI
Pro­win­cji świę­tych Miko­ła­ja i Anio­ła we Wło­szech (Apu­lia)

ORNELLI Fra MatteoORNELLI Fr. Mat­teo (ESP-ITA)
PROWINCJA ŚWIĘTYCH MIKOŁAJA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (APULIA)

RUBINO Fra VincentRUBINO Fr. Vin­cent (ENG-ESP)
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJUSA

SERRANO Fra Mario LuevanoSERRANO Fr. Mario Lueva­no (ESP-ENG)
PROWINCJA NMP POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH W USA [OLC]

SPIRITO Fra Guglielmo IosephSPIRITO Fr. Gugliel­mo Ioseph (ENG-ITA)
KUSTODIA GENERALNA ŚWIĘTEGO KONWENTU ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU WE WŁOSZECH (ASYŻ)

STACHOWSKI Fra MateuszSTACHOWSKI Fr. Mate­usz (ENG-POL)
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

STÓJ Fra StanisławSTÓJ Fr. Sta­ni­sław (ITA-POL)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

TANIZAKI Fra Lucas Shin-ichirohTANIZAKI Fr. Lucas Shin-ichi­­roh (JAP-ITA-JAP)
PROWINCJA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W JAPONII

WETTA Fra EugeniuszWETTA Fr. Euge­niusz (ESP-POL)
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

WĘZIK Fra TomaszWĘZIK Fr. Tomasz (POL-ITA)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

WILK Fra MarekWILK Fr. Marek (POL-ESP)
DELEGATURA W PARAGWAJU
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)