Instrumentum laboris

Icon

LIST DO UCZESTNIKÓW 102.56 KB 30 downloads

Infor­ma­cje …
Icon

CZĘŚĆ I 1.75 MB 53 downloads

Nowe Sta­tu­ty gene­ral­ne 2019 — tekst pro­po­no­wa­ny …
Icon

CZĘŚĆ II 1.43 MB 56 downloads

Wnio­ski szcze­gó­ło­we …
Icon

CZĘŚĆ III 1.16 MB 33 downloads

Nowe Disce­po­la­to fran­ce­sca­no — pro­po­zy­cja …
Icon

CZĘŚĆ IV 830.65 KB 45 downloads

Nowa Ratio stu­dio­rum — pro­po­zy­cja …