Delegat generalny ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego [EDI]

Delegat generalny ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia [GPIC]
Delegat generalny ds. II Zakonu i Instytutów Afiliowanych