Delegat generalny ds. II Zakonu i Instytutów Afiliowanych — klasztory

Delegat generalny ds. II Zakonu i Instytutów Afiliowanych - Statystyka
Asystent generalny ds. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich [OFS]